محافظ و مبدل برق

تبدیل برق

اگر دقت کرده باشید، پشت تلویزیون شما تعداد فراوانی پورت های رنگارنگ در اندازه

های مختلف وجود دارد که معمولا هم هیچ استفاده ای برای تان ندارند. هر روز هم که

صنعت تلویزیون پیشرفته تر می شود برای نشان دادن این پیشرفت و تکنولوژی به

مشتری و ترغیب وی برای خرید، به تعداد این پورت ها افزوده می شود.

اما آیا واقعا می دانید که این پورت ها چه کاربردی دارند؟ یا نام چند تا از آنها را

میتوانید بر شمرید؟ امروزه بیشتر افراد تنها از پورت HDMI استفاده کرده و به دیگر پورت

ها کاری ندارند. اما برخی از آنها می توانند کارهای واقعا جالب و سودمندی برایتان انجام دهند.