#

شرکت سازنده

رنگ

نوع موس

نوع رابط

طول کابل

DPI موس